pages

Help de stichting
Klik voor vergroting

Als u ons werk wilt ondersteunen zijn we u daarvoor zeer erkentelijk. Wij zijn als stichting voor het verzorgen van de kinderen en het onderhouden van de kindertehuizen geheel afhankelijk van gulle gevers.
Deze kinderen bezitten totaal niets. Daarom durven we u namens hen te vragen om de stichting te steunen zodat ook deze kinderen in de toekomst een bestaan kunnen opbouwen.

U kunt dit doen door:

  • Het doen van giften.
  • Testamentair een bijdrage te legateren aan onze stichting.
  • Donateur te worden voor een vaste bijdrage vanaf € 5 per maand.

Dank zij onze korte lijnen blijft er niets aan de strijkstok hangen en komt uw geld op hun bordje.

BANKREKENING : NL83 RABO 0111 7991 12 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes.

Als u ons geld schenkt, wilt u dan uw adres,woonplaats, alsmede uw e-mail op uw bankopdracht vermelden?

De Stichting Netherlands Sri Lanka is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22058464 en wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, nr. 8147.79.979) hetgeen inhoudt dat giften voor belastingaftrek in aanmerking komen en er geen tarief voor schenk- en erfbelasting verschuldigd is.