pages

Contact
Meldt u aan als donateur
U kunt onderstaand formulier gebruiken om u aan te melden als donateur van de
Stichting Netherlands Sri Lanka.
Uw naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail adres:


U kunt al vanaf € 5 per maand donateur worden.
Ook eenmalige giften zijn van harte welkom.

Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar, omdat wij een ANBI stichting zijn.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen volledig aftrekken van de belasting als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu uw gift via een onderhandse schriftelijke overeenkomst met Stichting Netherlands Sri Lanka vastleggen.
De looptijd van de overeenkomst is minimaal vijf jaar, u mag zelf beslissen of u het jaarbedrag in een keer betaalt of opsplitst in meerdere (maandelijkse) bedragen. Het grote voordeel is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbare inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een deel aftrekbaar.
Klik hier voor het aanmeldingsfomulier voor het vastleggen van een periodieke gift aan Stichting Netherlands Sri Lanka.


     

 

ANBI-logo