ANBI

ANBI-logo

ANBI GEGEVENS

Naam:

ANBI Belastingnummer

Contactgegevens:

STICHTING NETHERLANDS SRI LANKA

8147.79.979

Simon Vestdijklaan 27
4481 DH Kloetinge
0113-212290
 

Bestuurssamenstelling: J.G. de Looff, voorzitter
M .Schouwenaar, penningmeester.
T. Uiterhoeve-Geene, secretaris.
E.Sanderse-van den Berg, lid.
 
Doelstelling: Het verlenen van hulp aan, door rampspoed getroffen, behoeftige mensen in Sri Lanka.
 
Verslag activiteiten: Zie nieuwsbrieven en foto’s
 
Beleidsdocumenten:
 
Beleidsplan 2015-2017 Beloning - Declaratieregeling
   
Financiële verslaglegging:
2015 Jaarverslag Jaarrekening  

2014 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten

2013 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten