Nieuwsbrief september 2009

Het is alweer 3 maanden geleden dat het Milhous Jayakody Children Home in Sri Lanka is geopend. Er is in de tussentijd heel veel gebeurd en daar willen we u als donateur en begunstiger via deze nieuwsbrief van op de hoogte stellen.

Op 27 juni zijn er 12 kinderen, allemaal Tsunami slachtoffertjes, vanuit het kindertehuis in Mount Lavinia naar ons kindertehuis gekomen. Ook zijn er “nieuwe” kinderen en “oorlogs” weeskinderen in ons huis opgenomen. In het huis wonen nu 20 meisjes variërend in de leeftijd van 5 t/m 15 jaar. Van enkele kinderen is de leeftijd nog niet exact bekend om dat er ( nog) geen geboorte bewijs is. Deze kinderen werden door zr. Amatha van de straat opgepakt of door de politie aangemeld en ze zijn zo jong of langdurig alleen, dat ze niet weten wie hun ouders zijn en waar ze vandaan komen. Via een proces verbaal en de kinderbescherming moet er dan een geboorte akte worden opgemaakt.

De kinderen hebben het in het kindertehuis prima naar hun zin en een aantal gaan naar school in het dorp. Ze maken al volop vriendinnetjes en spelen samen met kinderen uit het dorp. Schoolkleding kan worden gebruikt van kinderen uit een ander kindertehuis en met wat kleine aanpassingen is dit mogelijk. Als welkomstgeschenk voor onze kinderen hebben we de school ook een kleine donatie gedaan, die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan leermiddelen en spelartikelen. Ook voor de school was het in het begin moeilijk om zoveel nieuwe kinderen tegelijk te huisvesten. Een aantal kinderen (momenteel 5) zijn nog te klein voor school en blijven in het kindertehuis, waar de zusters allerlei activiteiten met deze kinderen doen, zoals zingen, dansen, lezen en tekenen. Ook de dorpsbewoners hebben de aanwezigheid van de kinderen positief opgepakt en we kunnen zeggen dat ze geïntegreerd zijn. Regelmatig brengen dorpsbewoners voedsel zoals een pak rijst of zelf gebakken koek naar ons kindertehuis.

Ook is het mogelijk om ons kindertehuis in Sri Lanka te bezoeken. Het adres is 586 Sidath Nugape Pamumugama. Van 2 families uit Zeeland hebben wij bericht ontvangen, dat zij ons kindertehuis hebben bezocht en zij waren hiervan erg onder de indruk.

We kunnen u melden dat het goed gaat met de kinderen, ze zijn blij, de omgeving en het huis is veilig en ze maken plezier en ondanks het gemis van ouders wonen ze daar gezellig en vrolijk bij elkaar. We zijn ook heel gelukkig met de goede verzorging die ze krijgen van de zusters. Deze dames hebben het hart op de goede plaats en doen met liefde hun werk.

Wij zijn heel erg dankbaar en blij dat we dankzij uw financiële bijdrage dit werk kunnen doen. Per maand kunnen wij nu met deze donaties € 425.- betalen voor de verzorging van de kinderen. Maar om de kinderen goed te kunnen voeden en verzorgen en een goede scholing te geven, is er nog meer geld nodig. Ook willen wij de speelhoek, het speelterrein en de tuin inrichten en computers voor de kinderen aanschaffen.

Wij zoeken daarom nog steeds mensen die bereid zijn ons te helpen om deze kinderen een goed leven te laten hebben met scholing, voeding en kleding. Als u mensen in uw omgeving kent, die net als u ook donateur van onze stichting willen worden, laat het ons dan weten, dan zorgen wij dat zij hierover informatie van ons ontvangen.

Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Omdat wij een (ANBI) Algemeen Nut Beogende Instelling zijn, kunt u uw donaties en giften fiscaal op uw belastbaar inkomen in mindering brengen.

Ons bankrekeningnummer is 1117.99.112 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes

Wij houden u graag op de hoogte van het vervolg van ons werk. Voor verdere informatie en foto’s over ons werk en de kinderen kunt u vinden op onze website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl

Voor uw donaties en giften zeggen wij u namens de kinderen, HARTELIJK DANK.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka:

Ria Milhous, voorzitter0113-228723
Dick Keizer, secretaris0113-232280
Theo Schouwenaar, penningmeester0113-221725
Elsbeth Sanderse-van den Berg, lid0113-214816