Goed nieuwsbrief juni/juli 2009

Eind mei kwam voor ons het verheugende telefoontje van Mahesh Jayakody dat op 27 juni het kindertehuis in gebruik kon worden genomen. Het gehele bestuur en 2 echtgenotes hebben snel een ticket gekocht en op 23 juni zijn we voor de 2e keer dit jaar naar Sri Lanka vertrokken. Bij aankomst zijn we meteen naar het kindertehuis gegaan, wat nu klaar was. Het is een schitterend gebouw geworden met tegels op de vloer en plafonds in de kamers allemaal heel licht en ruim.

Op zaterdag 27 juni, de geboorte dag van Gamini Jayakody is het gebouw geopend. Dit is in Sri Lanka ook echt openen. De avond ervoor is tot diep in de nacht doorgewerkt om alles klaar te krijgen en de kinderen zijn ‘s morgens vroeg met de zusters uit Mount Levinia gekomen. Het was dus echt de eerste dag dat ze daar aankwamen en zouden slapen.

Image

Image

Image

Het openen was een zeer feestelijk gebeuren, dat opgeluisterd werd door de aartsbisschop van Colombo mgrs. Rev. Dr. Oswald Gomis. Bij de aankomst in Pamunugama van de bisschop en het bestuur stonden de kinderen, de zusters, de familie Jayakody, en het halve dorp langs de kant van de weg te wachten.

Image

Het was een feestelijke aanblik met prachtig aangeklede kinderen, met bloemen in hun haar. Ook werden er bloemen aangeboden aan de bisschop en het bestuur. De ingang van het terrein was feestelijk versierd en al wandelend voorafgegaan door dansende kinderen en trommelaars werd naar het gebouw gelopen.

Image

Image

Allereerst werd de Sri Lankaanse vlag gehesen vergezeld door het zingen van het volkslied. Elsbeth Sanderse heeft de Nederlandse vlag gehesen vergezeld door het Wilhelmus wat door slechts zes mensen a capella werd gezongen. En dat in een voormalige kolonie!!!

Image

We werden compleet verrast met een in Sri Lanka gemaakte vlag met het logo van onze stichting.

Image

Daarna onthulde de aartsbisschop de herinneringssteen met de naam van het gebouw. Onze stichting heeft ervoor gekozen om Gamini Jayakody ook te vermelden in de naamgeving dus heet het huis nu “Milhous Jayakody Children Home”.

Vervolgens werd door Ria Milhous het lint bij de voordeur doorgeknipt waardoor het gebouw nu officieel was geopend. De voordeur is van een prachtige kwaliteit hout gemaakt waarop ons logo is uitgesneden.

Image

In de hal werd een grote Sri Lankaanse kandelaar aangestoken en de bisschop heeft het huis ingezegend.

Image

Image

De sleutels werden overhandigd door Theo Schouwenaar aan Mahesh waarop Mahesh de sleutels weer doorgaf aan de Zusters van de congregatie Mary Immaculate.

Image

Na al deze officiële ceremoniën werden de feestelijkheden buiten voortgezet met toespraken afgewisseld met dansjes door de kinderen uitgevoerd.

Image

Image

Het was aandoenlijk om te zien hoe de kinderen hun best deden op de ingestudeerde dansjes, zo nu en dan gesouffleerd door de zusters. Na de toespraak van de voorzitter van onze stichting heeft Dick Keizer een fotoboek over de provincie Zeeland aan Mahesh Jayakody aangeboden.

Image

Image

Na alle toespraken en felicitaties kon het gebouw door de aanwezigen worden bezichtigd waar druk gebruik van werd gemaakt. Het was dringen in de gang want iedereen wilde nu wel eens zien hoe het nu geworden was. De reacties waren zeer positief en hier zijn wij dan ook erg blij mee. Tegelijkertijd werden er hapjes geserveerd die grotendeels door Mw.Violet Jayakody met behulp van familie en buren waren klaargemaakt.

Image

Image

Ook de kinderen werden getrakteerd op een heerlijke maaltijd.

Image

De kinderen waren helemaal ontdaan van het mooie gebouw want een van de kinderen zei niet te kunnen geloven dat ze nu vanavond in dit mooie gebouw mocht slapen.

Na de maaltijd was de ceremonie afgelopen maar we zijn nog lang gebleven om te praten met de zusters en foto’s te maken van de kinderen. Vooral de meegebrachte ballonnen en pennen waren erg in trek bij de kinderen en meteen werd er volop op de ballonnen geschreven. Ook de bedjes werden in gebruik genomen, met de prachtige quilt dekentjes en de knuffel dieren.

Image

Uit Nederland hadden alle bestuursleden veel spullen voor de kinderen meegenomen zoals kleding, schoeisel, lakens, toiletartikelen, rugzakjes schrijfgerei enz. Bij het uitdelen van al deze spullen zag je de kinderen genieten.

Image

De volgende dagen van ons verblijf in Sri Lanka hebben we hard gewerkt aan het kopen van een deel van de inventaris zoals een wasmachine, koelkast een blender tv, dvd speler enz.

Image

Ook het opstellen van contracten tussen onze stichting, de familie Jayakody en de zusters van de congregatie van Maria Immaculate heeft ons flink beziggehouden.

Image

Image

Image

Vergaderen in Sri Lanka gaat anders dan bij ons: men hoort je voorstel aan, en overweegt dit en komt daar dan in 2e of 3e instantie op terug en dan soms nog met heel andere voorstellen. Zo kon het gebeuren dat we bij de notaris vlak voor het tekenen van het contract nog een wijziging moesten toevoegen.

Image

In het contract zijn de drie partijen overeen gekomen wie wat doet en welke verantwoordelijk heden een ieder heeft. In deze zaken waren we erg blij met onze penningmeester die heel goed op de hoogte is van contracten en (on)mogelijkheden. Een tegenvaller voor ons bestuur was, dat de Sri Lankaanse regering pas na 5 jaar (dus als de levensvatbaarheid van het project bewezen is) een vergoeding per maand per kind gaat betalen. In onze begroting hadden we dit wel meegerekend dus het gevolg is dat we als bestuur hard moeten werken met fondsenwerving om dit gat in de begroting dicht te maken.

Ook het verkeer is een factor waar je rekening mee moet houden. Colombo is slechts 35 km van ons vandaan maar je moet wel 2 uur rekenen zowel heen als terug. Toch wilden we daar een docent van Mahesh spreken die ons kon adviseren over het Sri Lankaanse recht en wetstelsel. Het was een goed gesprek. Verder zijn we twee keer bij de notaris geweest en zijn er bankzaken m.b.t. de bankgarantie geregeld.

Image

Image

Ook het kindertehuis in Mount Levina hebben we bezocht. Dit is een oude villa die in het verleden door een rijke Sri Lankaan geschonken is aan de zusters Immaculata voor een weeshuis. Dit huis was overvol, de zusters sliepen op de grond en vanuit dit huis zijn nu 11 kinderen overgeplaatst naar ons huis.

Image

Deze kinderen zijn allemaal volgens de child protection care in Sri Lanka geregistreerd als weeskinderen en toegewezen aan de zorgen van de zusters. Een vijftal zusters zijn uit dit huis meegegaan met de kinderen. Veel van deze kinderen zijn met de tsunamie hun ouders verloren. Over de kinderen zelf zullen we in een volgende nieuwsbrief meer informatie geven met foto’s.
Verder hebben we nog een ander (naamloos) kindertehuis bezocht. Dit huis “draait”al meer dan 30 jaar en voor ons is het goed om te zien hoe de administratie van dit huis in elkaar zit. We kregen hier ook alle medewerking.

Leuk om te vermelden is dat door de bouw van het kindertehuis de plaatselijke bevolking naar het kinderhuis toegaat en vaak goederen in natura geeft. Dit is de zgn. “armsgiving”. Als men iets te herinneren heeft ( verjaardag of een overlijdens datum) dan geeft men de armen voedsel of een zak rijst. Zo hebben we de afgelopen week al gezien dat mensen met zakken rijst en of een zelfgebakken cake naar het kindertehuis kwamen. Hier zijn we heel blij mee omdat mensen betrokken zijn en omdat dit voor ons ook kosten drukkend is.

Het bestuur heeft op de avond voor het vertrek uitgebreid afscheid genomen van de kinderen en de zusters. We gingen er vanuit hen voorlopig niet meer te zien. Groot was dan ook de verrassing op maandag morgen om ALLE KINDEREN EN DE ZUSTERS bij wijze van verassing te ontmoeten in de goed beveiligde vertrekhal van het vliegveld.

Image

Deze ontmoeting was zeer emotioneel….. Hier doen we het voor…….Deze kinderen gelukkig maken…… We werden uitgebreid bedankt in een afscheidslied in het Engels gezongen. (We hebben je in ons hart gesloten en zullen aan jullie denken). Ook werden zelf gemaakte cadeautjes gegeven. We hebben allemaal staan huilen.

Tot slot….
U begrijpt het al… We zijn nu in een nieuwe fase van ons kindertehuis aangekomen. De bouwperiode ligt achter ons. Nu volgt de exploitatie. Dat is opnieuw spannend voor ons.
U hebt al kunnen lezen dat we ons eerst moeten bewijzen in Sri Lanka voor dat we van de overheid een bijdrage per kind krijgen en dat is een tegenvaller. Wij zoeken nu dan ook financiële hulp.

We zijn blij dat we al een aantal vaste donateurs hebben mogen verwelkomen, maar het is (nog ) niet toereikend. We vragen u dan ook heel concreet, wilt u ons a.u.b. helpen om deze kinderen een goed leven te laten hebben met scholing, voeding en kleding.

Wilt u a.u.b. ook donateur worden.

Dit kan voor een vast bedrag per maand. Ieder bedrag is welkom hiertoe kunt u een machtigings formulier bij een van de bestuurs leden vragen. De machtiging kan op ieder gewenst moment weer worden ingetrokken.

Ook eenmalige giften zijn van harte welkom.

Het bedrag kan voor de belasting van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. Wij vragen u dit voor 20 weeskinderen in Sri Lanka, ze zijn niet zielig maar wel straatarm en volledig afhankelijk van wat wij hen schenken.

Helpt u ook mee????

Ons bankrekening nummer is: 1117.99.112 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes.

Voor uw gift zeggen wij nu namens de kinderen, HARTELIJK DANK

Het bestuur,

Ria Milhous Willemse voorzitter 0113 228723
Dick Keizer secretaris 0113 232280
Theo Schouwenaar penningmeester 0113 221725
Elsbeth Sanderse v.d. Berg lid 0113 214816