Nieuwsbrief mei 2009

Nieuwsbrief mei 2009

Vanaf 13 april t.e.m. 27 april is het voltallige bestuur van de stichting Netherlands Sri Lanka op werkbezoek geweest in Sri Lanka.

We werden door Mahesh opgehaald en zijn eerst naar het graf van Gamini Jayakody gegaan en hebben daar bloemen gelegd.

Image

Daarna naar het huis van familie Jayakody waar het nieuwe kindertehuis vlak naast staat. Voor ons was de verrassing groot want het huis nu met eigen ogen zien was heel bijzonder. Wat ons meteen opviel waren de afmetingen en de ruimte. Het voelt groot, ruim en fris aan, met hoge vertrekken en ruime kamers. Ook de materialen die gebruikt zijn waren van goede kwaliteit.

Image

Van de oorspronkelijke tekening was niet veel terug te vinden, omdat de tekening gemaakt was voor het terrein in Dankotuwa en we daar vanwege een tegenstribbelende monnik niet konden bouwen. De grond in Pamunugama is anders van oppervlakte, dus het gebouw is daarop aangepast, maar naar ons idee nog mooier en ruimer dan het originele plan.

Image

We hebben als bestuur groot respect voor Mahesh dat hij zoveel werk verzet heeft en dit met hulp van zijn familie en de aannemer tot een prachtig gebouw heeft gemaakt. In Sri Lanka gaat alles anders dan bij ons want Mahesh heeft alle bouwmaterialen zelf ingekocht en op de bouwplaats afgeleverd en de aannemer heeft het daarna verwerkt. Van Violette, de moeder van Mahesh, hoorden we dat hij wel naar 10 bedrijven is geweest om een goede kwaliteit/prijsverhouding voor de dakpannen te krijgen. Het resultaat is geweldig mooi, goed en redelijk in prijs.

Toen we onze komst naar Sri Lanka aankondigden zou Mahesh proberen het gebouw klaar te hebben, zodat het in gebruik genomen kon worden. Helaas in Sri Lanka gaat alles anders. De vloertegels konden niet worden gelegd vanwege de vele regen. Dat klinkt ons vreemd in de oren, maar gezien de luchtvochtigheid droogt het niet. Het huis was dus nog niet klaar.

Image

Toch was het goed om daar te zijn met het hele bestuur. We hebben nu allen beleefd en gevoeld hoe de communicatie gaat en hoe er vergaderd en gewerkt wordt. We hebben ook veel vergaderd ondermeer over de financiën. We moeten in Nederland hard werken om straks de kinderen van kleding, voeding, schooluniform etc. te voorzien. Verder hebben we gesproken over de procedure om kinderen in ons huis te krijgen. Dit moet natuurlijk volgens de regels van de Sri Lankaanse kinderbescherming gebeuren.

Image

Ook over de verzorgsters die in het kindertehuis de kinderen gaan begeleiden en verzorgen hebben we uitgebreid gesproken. En over nog veel meer zaken. Het vergaderen gebeurt daar minder efficiënt dan in Nederland. dus het een en ander kostte veel tijd. Maar het was goed om met elkaar, vanuit verschillende culturen, van gedachten te wisselen. In Sri Lanka is het gebruikelijk dat meisjes door vrouwen worden verzorgd en jongens door mannen. In ons geval is voor 20 meisjes gekozen. Deze meisjes hebben een R.K. achtergrond. Op ons verzoek of ook kinderen met een andere godsdienstige achtergrond in ons huis konden wonen werd ontkennend geantwoord. Want zo is de redenering in Sri Lanka: hoe zou u het vinden als uw kind door een boeddhist of moslim wordt opgevoed?
De dagelijkse leiding komt nu in handen van twee tot drie jonge nonnen. Deze zusters beheren al twee kindertehuizen in Mount Levinia en deze huizen zitten overvol.

20 kinderen in de "nursery" leeftijd, dus jonge kinderen, komen nu naar ons kindertehuis. Zusjes blijven op ons uitdrukkelijk verzoek bij elkaar. Deze kinderen zijn door de overheid toegewezen om naar ons huis overgeplaatst te worden en mogen dus hun eigen zusters meenemen. Het zijn voornamelijk tsunamie-kinderen. (In de volgende nieuwsbrieven meer hierover). Ook tijdens ons verblijf hebben we kennis gemaakt met de zusters. Heel gemotiveerde vrouwen die goed algemeen ontwikkeld zijn en vloeiend Engels spreken.

Image

Tijdens ons bezoek hebben we ook twee andere kindertehuizen bezocht en contacten gelegd.

Image

In Nuyara Elia hebben we het Painters home bezocht en in Pamunugama een huis dat door Zweden word gesponsord. Verder hebben we ook het Holland Welcome Village van Herman Steur bezocht. Dit is inmiddels zo'n groot project geworden dat het niet vergelijkbaar is met wat wij doen maar ook dat is klein begonnen.

Image

Het ligt in de bedoeling om de twee kindertehuizen in Mount Levinia bij ons volgende werkbezoek te bezoeken. Gezien nu de opening van ons kindertehuis gepland staat op 27 juni a.s. is ons voornemen, als we gezond blijven, als bestuur weer voltallig naar Sri Lanka gaan. (Uiteraard der zaak net als bij dit bezoek op eigen kosten.) Graag nodigen we iedereen uit die ons project wil zien en de opening meemaken met ons mee te gaan. De reis- en verblijfkosten zijn voor uw eigen rekening. Neem, mocht U plannen hebben, even contact op met een van de bestuursleden.

Onze reis was enerverend, met veel vergaderen en bezoeken en met het tropisch klimaat gaat dat niet zo snel, maar wij kijken er met grote voldoening op terug.

Zodra we meer nieuws hebben uit Sri Lanka zullen we u weer op de hoogte brengen van de stand van zaken. Maar toch willen we u nu alvast vragen ons te helpen bij het levensonderhoud van de kinderen. Van veel mensen hebben we al een financiële toezegging mogen ontvangen en daar zijn we erg blij mee maar helaas is dit nog niet voldoende om de kinderen te onderhouden. Onze vraag is dan ook helpt u ook mee te helpen om voor deze 20 kinderen een beter bestaan op te bouwen.

Uw gift of maandelijkse bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer 1117.99.112 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka. Deze gift is voor u volledig fiscaal aftrekbaar.
Of een machtiging zodat wij maandelijks een klein bedrag van u kunnen incasseren dit geeft ons continuïteit van inkomsten en daar zijn we heel blij mee.
Namens de kinderen die nu spoedig gaan komen hartelijk dank..

Namens het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka,

Ria Milhous-Willemse
Dick Keizer
Theo Schouwenaar
Elsbeth Sanderse-van den Berg