Nieuwsbrief-08-09-08

Nieuwsbrief 6, 8 september 2008

Stichting Netherlands Sri Lanka.
Goes

bankrekening: 1117.99.112

Het is alweer een klein half jaar geleden dat de laatste nieuwsbrief van de Stichting Netherlands Sri Lanka geschreven werd. Hoog tijd om U weer bij te praten over de voortgang van het project: Een kindertehuis in Panumugama, Sri Lanka. Er is door Mahesh Jayakody en de zijnen in de afgelopen periode hard gewerkt. Het gebouw is " onder dak", de riolering is gerealiseerd, de elektrische leidingen worden aangelegd, de muren gepleisterd en de vloeren betegeld. Op bijgaande foto's kunt U het een en ander nader bekijken.

Image

Image

Image

Image

Image

Verder zal er gestart worden met het werven en selecteren van personeel. Mahesh en het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka hebben intensief e-mail- en telefonisch contact met elkaar gehad en zowel Mahesh als het bestuur kijken vol verwachting uit naar het moment dat het project kan gaan draaien.

Regelmatig stuurt Mahesh een financieel verslag. Naar aanleiding van deze rapportage stuurt onze penningmeester geld naar Mahesh om door te kunnen gaan met de bouw. Geld voor de bouw en straks voor het laten draaien van het kindertehuis is en blijft nodig!

Uw giften, donaties e.d. blijven zeer welkom op ons nieuwe rekeningnummer, 1117.99.112 van de Stichting Netherlands Sri Lanka.

Dankbaar voor al het werk dat al gedaan is en met vertrouwen blijft het bestuur zich inzetten voor het realiseren van het kindertehuis In Panumugama, Sri Lanka, waardoor een aantal kinderen in rust, veiligheid en geborgenheid een gelukkiger toekomst tegemoet kunnen gaan.

Ria Milhous, voorzitter
Dick Keizer, secretaris
Theo Schouwenaar, penningmeester
Elsbeth Sanderse, lid