Nieuwsbrief-27-10-07

Derde nieuwsbrief Stichting Netherlands Sri Lanka.

Het heeft lang geduurd voordat een nieuwe nieuwsbrief van de Stichting Netherlands Sri Lanka in de website verscheen. Dat betekent niet dat het bestuur in deze maanden stil heeft gezeten. Ik zou willen zeggen integendeel.

Begin maart overleed zoals U weet onze contactpersoon in Sri Lanka, de heer Gamini Jayakody. Voor zijn vrouw en drie zonen een intens verdrietige zaak. Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka heeft vanuit Nederland haar meeleven betuigd en later ook frequent mailcontact gehad met zijn zoon Mahesh.

Na verloop van een paar maanden heeft het bestuur Mahesh gevraagd om ondanks het verdriet en gemis om en van zijn vader toch weer de draad op te pakken wat betreft ons project. Mahesh had ons laten weten dat hij het werk van zijn vader zou willen voortzetten. Mede om hem dit duidelijk te maken is ons toenmalig bestuurslid, Camilla Faassen, in het begin van de zomer naar Sri Lanka gereisd en heeft indringende gesprekken met Mahesh gehad. dit heeft gelukkig geleid dat er actie kwam. Een stenen muur van +/- 30 meter lengte werd gebouwd als erfafscheiding van ons terrein en dat van de buren.

Image

Ook werd een muur gebouwd aan de straatzijde van ons terrein.

Image

Camilla Faassen heeft een week of 6 na haar bezoek aan Sri Lanka haar bestuursfunctie van de Stichting Netherlands Sri Lanka opgegeven. De geografische afstand Gorinchem - Goes, was te groot om een frequent contact met de andere bestuursleden te hebben. Met mailen en telefoneren kom je een eind, maar het is nodig dat bestuursleden elkaar zien, ontmoeten en zaken door te spreken. Mede door haar baan en haar gezondheid lukte het Camilla niet op de manier die zij graag wilde. Het bestuur heeft haar besluit begrepen en met verdriet moeten accepteren. Gelukkig blijft Camilla op een andere wijze zich verdienstelijk maken voor ons project.

In augustus zijn Dick Keizer en zijn vrouw Willemien naar Sri Lanka gegaan om “ poolshoogte” te nemen. Ook zij hebben lang en indringend diverse keren met Mahesh gepraat over de vooruitgang van het project en de problemen die overwonnen moeten worden. Mahesh heeft hen laten zien dat familieleden van Gamini bezig waren het terrein van het tehuis te schonen van struiken e.d.

Image

Deze familieleden doen dit gratis als hommage aan Gamini!! Ook zagen Dick en Willemien dat het terrein geëgaliseerd werd en een van de twee vijvers gedempt werd. Op de laatste dag van het verblijf van Dick en Willemien in Sri Lanka hebben zij de twee poortdeuren gezien welke afgeleverd werden bij Mahesh.

Image

Gamini Jayakody had in februari van dit jaar een ontwerp van deze deuren gemaakt. Een mooi staaltje van vakmanschap vormen deze twee poortdeuren. Groot was de vreugde bij de leden van het bestuur na het lezen van de mails van Mahesh in september 2007. Hij vertelde ons dat er een begin is gemaakt met het leggen van de fundering van het kindertehuis en dat de poortdeuren in de muur aan de straatzijde van ons terrein aangebracht zijn.

Image

Het project is nu echt opgestart en Mahesh hoopt en verwacht dat de bouw na een maand of 4 a 5 afgerond zal zijn. Vol vertrouwen gaan we dus verder.