Nieuwsbrief 14-04-07
Goes, april 2007

Beste mensen,

Helaas heeft het langer geduurd dan wij wilden voor de tweede nieuwsbrief van de Stichting Netherlands Sri Lanka geschreven kon worden. Maar nu dan toch.

Het nieuwe jaar begon goed. Van de heer Gamini Jayakody kregen we bericht dat de bouw van het kindertehuis zou beginnen en het bestuur werd gevraagd naar Sri Lanka te komen om de eerste steen te leggen. Aangezien de andere leden van het bestuur niet in staat waren om op korte termijn tijd vrij te maken voor zo'n reis is de voorzitter, Ria Milhous, in gezelschap van haar zoon Lourent begin januari 2007 vertrokken naar Sri Lanka.

De heer Gamini Jayakody had de nodige voorbereidingen getroffen en met een klein gezelschap heeft Ria op 10 januari om 07.10 uur de eerste steen gelegd.

Image
Op bovenstaande foto ziet U links Ria Milhous, daarnaast mijnheer Gamini Jayakody.

Het leggen van deze steen was een heel ceremoniƫle handeling . De steen was hol en er werd van alles ingestopt, zoals water, graan e.d. en iedere aanwezige heeft een schep cement op de steen gelegd.

Image
Ria Milhous legt de eerste steen.

De door de stichting aangekochte grond ligt naast het huis van de heer Gamini Jayakody. Op het terrein bevinden zich twee visvijvers. Het is de bedoeling dat 1 visvijver gedempt gaat worden en de andere zal gebruikt worden voor de eigen visconsumptie. Er is een waterput op het terrein aanwezig en met een Solexpomp kan men water oppompen.Image

Tijdens haar verblijf heft Ria Milhous met de heer Gamini Jayakody gesproken over zaken zoals de personele bezetting. Mijnheer Gamini Jayakody wordt supervisor van het huis en indien hij een paar dagen afwezig is zal zijn vrouw violet hem vervangen.

Een fulltime betaalde wardener ( zorgmoeder) zal worden aangesteld. Er moet ook een kookvrouw full time in dienst komen. Natuurlijk zal zij, volgens de geldende normen, salaris ontvangen. Mogelijk dat nog een part-time assistent kookvrouw aangesteld moet worden. Daarnaast moet er een watchman (veiligheidsman) annex tuinman en onderhoudsman in dienst moeten komen. U kunt begrijpen dat dit nog maar voorlopige plannen zijn. In de toekomst moeten deze plannen verder uitgewerkt worden.

Twee onderwijzers uit het dorp hebben zich al aangemeld om de kinderen Engelse les te willen geven. Zij zouden dit gratis willen doen. Zaken zoals ziektekostenverzekering voor de kinderen, brandverzekering voor het gebouw e.d hebben de aandacht van het bestuur en mijnheer Gamini Jayakody zal dit voor ons uitzoeken.

Er is nog een heleboel werk te verzetten eer het gebouw in gebruik genomen kan worden, maar het begin is er.

Begin maart werd het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka opgeschrikt door een naar en zeer verdrietig bericht. Het bestuur werd in kennis gesteld van het plotseling overlijden van de heer Gamini Jayakody op 5 maart 2007. Er is daarna veel telefonisch contact met de familie geweest en natuurlijk ook veel emails over en weer gestuurd.

Mahesh Jayakody, een van de zonen van mijnheer Jayakody, die zijn vader al veel hielp met de realisatie van ons project, is van harte bereid het werk van zijn ader voor de Stichting Netherlands Sri Lanka voort te zetten. Een delegatie van het bestuur zal binnen niet al te lange tijd ( -rekening houdend met de periode van rouw van de familie -) naar Sri Lanka gaan om diverse zaken met Mahesh te regelen.

Wij zullen U op de hoogte houden van de ontwikkelingen van ons project en danken U vriendelijk voor Uw financiƫle en andere ondersteuning.

Stichting Netherlands Sri Lanka.

Ria Milhous, voorzitter
Dick Keizer, secretaris
Theo Schouwenaar, penningmeester
Elsbet Sanderse, lid
Camilla Faassen, lid.

Bankrekening van de stichting: 97.50.97.067