pages

Nieuwsbrief 18-12-06

Nieuwsbrief 1 18 december 2006

Stichting Netherlands Sri Lanka

Goes

bankrekening: 97.50.97.067

Lieve vrienden van de Stichting Netherlands Sri Lanka,

Eindelijk de eerste nieuwsbrief van de Stichting Netherlands Sri Lanka. Uw geduld is wel erg op de proef gesteld, maar in deze brief kunt u lezen waarom. Op de website van onze stichting, www.stichtingnetherlandssrilanka.nl, heeft U gelezen dat we in februari 2005 een stuk grond bij Dankotuwa gekocht hebben. In december 2006 hebben we de toezegging gekregen betreffende een subsidie van het N.C.D.O./KPA en Plan Nederland.

Helaas is dat niet doorgegaan. Alle vergunningen waren binnen, de uitnodigingen om aanwezig te zijn bij het leggen van de eerste steen waren verstuurd, toen de mededeling kwam dat een boeddhistische monnik van Dankutowa zich absoluut keerde tegen de bouw van ons kindertehuis. De monnik was bang dat wij een nieuwe religie daar wilden brengen. Ondanks gesprekken van de monnik met Gamini Jayakody en van Ria en Elsbeth konden hem niet op andere gedachten brengen. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat wij een neutrale stichting zijn met als enige doel : hulp, d.w.z. een veilig onderdak en verzorging en schoolopleiding willen bieden aan wees- c.q. halfweeskinderen. Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka heeft na de bezwaren van de monnik gehoord te hebben het beter gevonden het project op de locatie Dankutowa op te geven en op een andere locatie opnieuw te beginnen.

Getraumatiseerde kinderen op te laten groeien in een sfeer van onveiligheid leek ons geen goed idee.

We zijn vervolgens bezig geweest om de grond in Dankotuwa te verkopen en keken inmiddels ook uit naar nieuwe grond. Ook nu zat het ons niet mee. Vanuit Nederland legden we dikwijls contact met de lokale autoriteiten, ook Gamini heeft dikwijls contact met hen gehad, maar er zat totaal geen schot in de zaak. Reden waarom in augustus 2006 Ria Milhous en Dick Keizer naar Sri Lanka zijn afgereisd om ter plekke, met hulp van Gamini het een en ander te regelen. Na eindeloos vergaderen en onderhandelen is het tenslotte gelukt het terrein zonder verlies te verkopen.

Tijdens ons verblijf hebben we gekeken naar andere opties. Een terrein bij Hettipola leek ons een goede locatie, We spraken met de eigenaar, maar helaas verkocht de man het perceel aan een ander.

Gamini maakte ons in september 2006 attent op een stuk grond vlak bij het huis waar hij woont, in Pamunugama. In de buurt van dit terrein staat al een consultatiebureau voor zwangeren en moeders met kinderen. Dit gebouw is ook met financieel steun van buiten gebouwd.

Image

Het te bouwen kindertehuis ligt tevens in de buurt van een ziekenhuis , een school is in de buurt.

Het bestuur heeft vervolgens, na ampele bespreking, Gamini de opdracht gegeven deze grond voor ons te kopen. En ja, dat is gelukt.

Medio november 2006 is Gamini Jayakody met grondwerkzaamheden begonnen en de bouw kan in de tweede helft van december tarten. De bouwtekening*welke we in het voorjaar al hadden laten maken voor de locatie Dankutowa konden we gelukkig weer gebruiken.

Image

Het ligt in de bedoeling dat mogelijk in januari 2007 een of twee bestuursleden afreizen ( - net als de andere keren op eigen kosten -) naar Sri Lanka om dan symbolisch de eerste steen te leggen.

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka is dankbaar dat , na moeilijke maanden, het jaar 2006 afgesloten kan worden met de wetenschap dat met de bouw van het kindertehuis een aanvang is gemaakt en ons ideaal, hulp bieden aan kwetsbare kinderen in Sri Lanka, een stapje dichterbij is gekomen.

De Stichting Netherlands Sri Lanka werkt met mensen die op vrijwillige basis zich inzetten om het ideaal van de stichting te helpen verwezenlijken. Maar voor de financiering van ons project zijn we afhankelijk van sponsors, donateurs, legaten e.d. De Stichting Netherlands Sri Lanka is bij de kamer van koophandel te Middelburg geregistreerd onder nummer 22058464 en wordt aangemerkt als een instelling overeenkomstig artikel 24 lid 4 van de successiewet, hetgeen inhoudt dat giften voor belastingaftrek in aanmerking komen en dat er een speciaal tarief voor het successierecht geldt.

Ook kunt u zich nu al opgeven om in de toekomst een kindje financieel te adopteren.

Indien U ons project zou willen steunen zijn we u bijzonder erkentelijk.

Het bestuur dankt U hartelijk voor het vertrouwen dat u in onze stichting heeft en het geduld dat U heeft willen opbrengen. Tevens wenst het bestuur U goede kerstdagen toe en een voorspoedig, gezond en vredig 2007.

Ria Milhous, voorzitter

Dick Keizer, secretaris

Theo Schouwenaar, penningmeester

Elsbeth Sanderse

Camilla Faassen