De kindertehuizen

In de vier kindertehuizen wonen weeskinderen en zeer arme kinderen die niet door hun familie kunnen worden verzorgd.

De kinderen worden aangemeld via de politie en of maatschappelijke instellingen. Ook zijn er kinderen die in schrijnende omstandigheden op straat worden aangetroffen. Via de kinderbescherming volgt dan de officiële vergunning tot opname in het kindertehuis.

De verzorging van de kinderen ligt in handen van de zusters van de congregatie Mary Immaculate, onder leiding van Zr. Amatha. Het wel en wee van de kinderen wordt verder door de kinderbescherming in Sri Lanka nauwlettend in de gaten gehouden. De leeftijd van de kinderen varieert van 3 tot 18 jaar. In principe zullen zij op hun 18e het huis verlaten, maar worden dan nog wel verder door de zusters begeleid, terwijl de stichting zich zal inspannen om zorg te dragen voor de financiële mogelijkheden.

De kindertehuizen bieden goede huisvesting en onderdak. De zusters geven liefde, aandacht, bescherming, educatie en psychologische en medische zorg aan de kinderen. De kinderbescherming in Sri Lanka stelt hoge eisen aan de verzorgsters van de kinderen op het gebied van ontwikkeling en scholing. Hieraan voldoen de zusters ruimschoots.

Wanneer de kinderen de lagere schoolleeftijd bereikt hebben, gaan ze naar de school in het dorp. In de klassen zitten zowel jongens als meisjes. Wij als bestuur van de stichting vinden het belangrijk dat de kinderen goed onderwijs volgen en Engels leren, dit geeft hen later betere kansen op een zelfstandig bestaan.

Stichting Netherlands Sri Lanka heeft inmiddels 4 kindertehuizen:

Panumugama

 

Eerste kindertehuis staat in Panumugama
Geopend: 27-06-2009
Adres: 586 Nugape, Pamunugama

 

 

 

Katupotha

Tweede kindertehuis ligt in Katupotha
Geopend: 20-01-2012
Adres: Rattmalla Pubbova Clombo 5 Road, Katupotha

 

 

 

 

Kelaniya

 

Derde kindertehuis is in Kelaniya
Geopend: 11-01-2014
Adres: 346 St Annes Church, Sinharamulla, Pilapitiya Kelaniya

 

 

 

Ja Ela 

Het vierde kindertehuis in Ja Ela
Geopend: 14-01-2018
Adres: Annasiwatta, Nivandama South, Ja Ela

 

 

 

 

In de omgeving van de vier huizen zijn goede voorzieningen voor medische zorg en onderwijs.


De kindertehuizen zowel in Pamunugama, Katupotha, Kelaniya als Ja-Ela hebben een goede support van de plaatselijke bevolking. Dit openbaart zich vaak in belangstelling en giften in natura.
Ook maaltijden worden vaak als “Almsgiving” aan de kinderen gegeven.

Mary Immaculate

De verzorging van de kinderen ligt in handen van de zusters van de congregatie Mary Immaculate, onder leiding van zuster Amatha. Het wel en wee van de kinderen wordt door de kinderbescherming in Sri Lanka nauwlettend in de gaten gehouden.

De leeftijd van de kinderen varieert van 3 tot 18 jaar. In principe zullen zij op hun 18e het tehuis verlaten, maar ze worden dan nog wel verder door de zusters begeleid, terwijl de stichting zich zal blijven inspannen om zorg te dragen voor financiële ondersteuning.