Doneer

Als u ons werk wilt ondersteunen zijn we u daarvoor zeer erkentelijk.
Wij zijn als stichting geheel afhankelijk van gulle gevers.
Deze kinderen bezitten helemaal niets.
Daarom durven wij u namens hen te vragen om onze stichting te steunen, zodat ook deze kinderen in de toekomst een bestaan op kunnen bouwen.

Een eenmalige donatie is meer dan welkom!

BANKREKENING : NL83 RABO 0111 7991 12 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes.

Als u ons geld schenkt, wilt u dan uw adres, woonplaats, alsmede uw e-mail op uw bankopdracht vermelden?

Dankzij onze korte lijnen blijft er niets aan de strijkstok hangen en komt uw geld op hun bordje.