Nieuwsbrief december 2009

Aan de donateurs en begunstigers van de Stichting Netherlands Sri Lanka.

Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te kijken naar het afgelopen jaar. En dan is er voor ons als Stichting volop reden om blij en dankbaar te zijn.

Dankbaar, mede door uw bijdragen, stimulerende woorden, uitnodigingen om uitleg te geven over ons project en vele andere manieren van erkenning van ons werk voor arme en behoeftige kinderen in Sri Lanka. Deze blijken van waardering zijn voor ons hartverwarmend en stimuleren ons als Stichting om door te gaan op de ingeslagen weg.

Voor ons was het ook een spannend jaar. In april hebben we het kindertehuis bezocht en toen waren we ondanks dat het nog niet klaar was erg onder de indruk van het vele werk dat Mahesh Jayakody voor ons heeft gedaan. Ook hiervoor zijn we dankbaar en blij.

De bouw van het kindertehuis kende heel wat tegenslagen. De ergste was wel het overlijden van onze agent Gamini Jayakody. Desondanks kon ons kindertehuis in juni geopend worden.

Dit werd een feestelijk gebeuren samen met de kinderen en de zusters die hen verzorgen. De kinderen gaven duidelijk aan dat ze het heel bijzonder vonden om in zo’n mooi huis te mogen wonen. Een van hun reacties was “Is dit bedje nu echt voor mij ?” En nog dagelijks genieten de kinderen van hun mooie woonomgeving en het gaat goed met ze. Ook daar zijn we blij mee. En als je dan bedenkt hoe sommige kinderen leefden voordat ze in het kindertehuis kwamen is deze reactie wel begrijpelijk. Ter illustratie het verslag van een meisje met een schrijnend verhaal van grote armoede.

Op een dag ging zuster Amatha naar een begraafplaats om een graf te bezoeken. Het was schemerdonker. Opeens kwam er een meisje naar haar toe. Op de vraag van Amatha wat of ze daar deed, antwoordde het meisje dat ze daar woonde. Amatha was verbaasd en vroeg haar, laat mij eens kijken, en in een hoekje van de begraafplaats tussen de grafzerken was met wat karton en oude lappen een soort afscheiding gemaakt, waar het meisje al zes jaar woonde. Ze wist niet waar ze vandaan kwam, wie haar vader en moeder was, of ze broers en zusjes had, ze wist alleen haar voornaam. Eten kreeg ze zo nu en dan van een vrouw, of haalde ze uit de tuintjes van mensen. Amatha heeft ze meegenomen en via een proces verbaal bij de politie en de kinderbescherming is ze geadopteerd in ons kindertehuis. Na onderzoeken door de dokter en in het ziekenhuis is haar leeftijd zogoed als mogelijk vastgesteld en we houden deze datum aan. Een probleem met haar is dat ze heel moeilijk leert, ze kan dus helaas niet naar school. Nu maakt ze zich verdienstelijk door handwerkjes te maken en in een wat later stadium willen de zusters haar leren werken op een naaimachine, zodat ze mogelijk in de toekomst toch in haar levensonderhoud kan voorzien. Dit is een voorbeeld van een meisje en zo heeft ieder kind zijn eigen verhaal.

Voor deze kinderen gaan we ook in het nieuwe jaar verder en we proberen hen een toekomst te geven in hun eigen land.

Blij waren de zusters ook met onze toezegging van € 150.- voor het kopen van een persoonlijk cadeautje en iets lekkers voor de komende kerstdagen.

Wij sturen de kinderen en zusters altijd een kaart met hun verjaardag, wat ze erg leuk vinden.

Tot slot wensen wij de kinderen en zusters in Sri Lanka en u allen thuis

 

Heel goede feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
 

En we hopen in het nieuwe jaar weer volop verder te kunnen gaan met ons werk voor de kinderen in het Milhous Jayakody Children Home in Sri Lanka. Op onze agenda staan de verdere inrichting en aankleding van het kindertehuis, het inrichten van een ontspanningruimte met computers, het aanleggen en inrichten van een speelterrein, de aanleg en inplant van de tuin. Kortom genoeg activiteiten om ons het komende jaar weer voor in te zetten. Want, onze drijfveer is: “wie een kind redt, redt de wereld”.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka.

Ria Milhous-Willemse. 
Dick Keizer.
Theo Schouwenaar.
Elsbeth Sanderse-van den Berg.