Nieuwsbrief juni 2010

Eind van de maand juni vieren we het eenjarig bestaan van het Milhous Jayakody Children Home. Een belangrijke mijlpaal waar we niet zonder meer aan voorbij willen gaan. Wij hebben ons als stichting hier in Nederland, in de afgelopen jaren ingezet voor het welzijn en zorg van weeskinderen in Sri Lanka, die nu in ons huis een veilig onderkomen hebben. Dit hebben we gedaan door fondsen te werven en bekendheid te krijgen in de regio bij particulieren, scholen, kerken en maatschappelijke organisaties en ons bekend te maken via de media.

In Sri Lanka krijgen de weeskinderen nu een goede verzorging, opvoeding en warmte in een beschermde omgeving. Dit heeft de kinderen tot vrolijke mensjes gemaakt, die met plezier naar school gaan en trouw hun huiswerk maken. Het geeft ons grote vreugde als we horen en zien hoe de kinderen spelen en zich vermaken zoals alle andere kinderen op de wereld maar met een schrijnende uitzondering dat ze geen ouders hebben. Wij laten u dan ook weten dat de kinderen en de zusters heel dankbaar zijn voor de hulp die ze krijgen.

Het is daarom van groot belang om door te gaan met ons werk om de kinderen te blijven ondersteunen. Hierbij blijven wij uw financiële hulp nodig hebben. Gelukkig kunnen we veel doen doordat we een netwerk hebben en trouwe donateurs, maar dat neemt niet weg dat ons werk hoge kosten met zich meebrengt. Vooral het schoolgeld is een grote uitgaven post, waarvan wij vinden dat we daar zeker niet op kunnen en mogen bezuinigen. Juist een goede opleiding is voor een kind wat later geheel “op eigen benen” moet staan en geen netwerk heeft om op terug te vallen, heel belangrijk.

Onze overhead kosten zijn erg laag, maar met uw hulp kan dit mogelijk nog verder omlaag gebracht worden. Daarom willen we u vragen om, indien u e-mail bezit en deze brieven nu nog per post ontvangt, uw e-mail adres aan ons bekend te maken, zodat we in het vervolg de nieuwsbrieven per e-mail aan u kunnen toe sturen en daarmee porto kosten besparen.

Graag een mailtje hierover naar onze penningmeester, schouwenaar6@zonnet.nl

Ook nu geldt: zonder uw hulp en gift stranden onze activiteiten. Blijf ons alstublieft financieel steunen want onze kinderen in Sri Lanka zijn het zo waard.

 

“wie een kind redt, redt de wereld”.
 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka

Ria Milhous-Willemse
Theo Schouwenaar
Dick Keizer
Elsbeth Sanderse- van den Berg