Over Stichting Netherlands Sri Lanka

De Stichting Netherlands Sri Lanka is een particulier initiatief van vier Goesenaren, dat ontstaan is naar aanleiding van de tsunami in 2004.

Het doel van de stichting is mee te helpen (wees)kinderen in Sri Lanka zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst.

Dankzij giften en donaties hebben we nu vier kindertehuizen kunnen bouwen, waar we maximaal honderd kinderen een veilig, liefdevol thuis kunnen bieden, onderwijs kunnen laten volgen en medische zorg kunnen geven.

Eind juni 2009 is het Milhous Children Home in Pamunugama geopend.
In maart 2011 is met de bouw van het 2e huis in Katupotha begonnen, dat ook door plaatselijke bouwondernemers is gerealiseerd en in januari 2012 is dit huis geopend.
Op 11 januari 2014 is het SMI Child Care and Development Center geopend. Dit 3e huis ligt in de plaats Kelaniya bij Colombo.
Het vierde huis, in Ja-Ela, is op 14 januari 2018 geopend.

 

PowerPoint Presentaties

Graag verzorgen wij voor u een PowerPoint Presentatie. We vertellen over het ontstaan van onze vier tehuizen, en hoe het nu gaat met de kinderen.

Daarnaast vertellen we ook iets over de historie, de natuur, de godsdiensten en het dagelijks leven in Sri Lanka. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag!

 

Steun ons

Als u ons werk wilt ondersteunen zijn we u daarvoor zeer erkentelijk. Wij zijn als stichting geheel afhankelijk van gulle gevers. Deze kinderen bezitten helemaal niets.
Daarom durven wij u namens hen te vragen om onze stichting te steunen, zodat ook deze kinderen in de toekomst een bestaan op kunnen bouwen.

U kunt onze stichting steunen door:

BANKREKENING : NL83 RABO 0111 7991 12 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes.

Als u ons geld schenkt, wilt u dan uw adres,woonplaats, alsmede uw e-mail op uw bankopdracht vermelden?
Dankzij onze korte lijnen blijft er niets aan de strijkstok hangen en komt uw geld op hun bordje.

ANBI gegevens

De Stichting Netherlands Sri Lanka is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22058464 en wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, nr. 8147.79.979) hetgeen inhoudt dat giften voor belastingaftrek in aanmerking komen en er geen tarief voor schenk- en erfbelasting verschuldigd is.

Naam:

ANBI Belastingnummer:

Contactgegevens:

STICHTING NETHERLANDS SRI LANKA

8147.79.979

Simon Vestdijklaan 27
4481 DH Kloetinge
0113-212290

secretaris(a)stichtingnetherlandssrilanka.nl

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: vacature
M. Schouwenaar, vice-voorzitter / penningmeester.
T. Uiterhoeve-Geene, secretaris.
E. Sanderse-van den Berg, lid.
Doelstelling: Het verlenen van hulp aan, door rampspoed getroffen, behoeftige mensen in Sri Lanka.
Verslag activiteiten: Zie krantenartikelen,  nieuwsbrieven en foto’s
Beleidsdocumenten:
Beleidsplan 2017-2019
Financiële verslaglegging:
2017 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2017 en 2016
2016 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2016 en 2015
2015 Jaarverslag Jaarrekening

2014 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten

2013 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Klik hier om de privacyverklaring (PDF) te openen

Indien u de privacyverklaring niet kunt openen, dan kunt u hier klikken om geschikte software (PDF-lezen) te downloaden.

Contactgegevens

Secretariaat: Simon Vestdijklaan 27, 4481 DM Kloetinge, Telefoon: 00 31 113 212290

Bestuursleden:

Secretaris

Tanja Uitterhoeve-Geene
Tanja Uitterhoeve – Geene
Telefoon: 00 31 113 212290
secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl

Penningmeester

TheoSchouwenaar
Theo Schouwenaar
Telefoon: 00 31 113 221725
penningmeester@
stichtingnetherlandssrilanka.nl

Bestuurslid

Elsbeth Sanderse van de Berg
Elsbeth Sanderse – van de Berg
Telefoon: 00 31 113 214816
bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl