Over Stichting Netherlands Sri Lanka

“Wie een kind redt, redt de wereld!”

De Stichting Netherlands Sri Lanka is een particulier initiatief geweest van vier Goesenaren, dat ontstaan is naar aanleiding van de tsunami in Zuid-Oost Azië in 2004. Het doel van de stichting is mee te helpen (wees)kinderen in Sri Lanka zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst.

Dankzij giften en donaties hebben we nu vier kindertehuizen kunnen bouwen, waar we maximaal honderd kinderen een veilig en liefdevol thuis kunnen bieden, onderwijs kunnen laten volgen en medische zorg kunnen geven.

Eind juni 2009 is het Milhous Childrens’ Home in Pamunugama geopend.
In maart 2011 is met de bouw van het 2e tehuis in Katupotha begonnen, dat ook door plaatselijke bouwondernemers is gerealiseerd. In januari 2012 is dit tehuis geopend.
Op 11 januari 2014 is het SMI Child Care and Development Center geopend. Dit 3e tehuis ligt in de plaats Kelaniya.
Het vierde huis, in Ja-Ela, is op 14 januari 2018 geopend.

 

PowerPoint Presentaties

Graag verzorgen wij voor u een PowerPoint Presentatie. We vertellen over het ontstaan van onze vier tehuizen, en hoe het nu gaat met de kinderen.

Daarnaast vertellen we ook iets over de historie, de natuur, de godsdiensten en het dagelijks leven in Sri Lanka. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag!

 

Steun ons

Als u ons werk wilt ondersteunen dan zijn we u daarvoor zeer erkentelijk. Wij zijn als stichting geheel afhankelijk van gulle gevers. De kinderen waarvoor we het allemaal doen bezitten helemaal niets en staan zonder ons meestal helemaal alleen op de wereld.
Daarom durven wij u namens hen te vragen om onze stichting te steunen, zodat ook deze kinderen in de toekomst een bestaan op kunnen bouwen.

U kunt onze stichting steunen door:

BANKREKENING : NL83 RABO 0111 7991 12 t.n.v. Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes.

Als u ons geld schenkt, wilt u dan a.u.b. uw adres, woonplaats en e-mailadres op uw bankopdracht vermelden?


Dankzij onze korte lijnen blijft er niets aan de strijkstok hangen en komt al uw geld op hun bordje terecht.

ANBI gegevens

De Stichting Netherlands Sri Lanka is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22058464 en wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, nr. 8147.79.979), hetgeen inhoudt dat giften voor belastingaftrek in aanmerking komen en er geen tarief voor schenk- en erfbelasting verschuldigd is.

Naam:
Gevestigd in:
ANBI Belastingnummer:

Contactgegevens:

STICHTING NETHERLANDS-SRI LANKA
KLOETINGE, NEDERLAND
8147.79.979

Simon Vestdijklaan 27
4481 DM   KLOETINGE
NEDERLAND
+31 113 212290

secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl

Bestuurssamenstelling: E. Sanderse-van den Berg, voorzitter.
T. Uitterhoeve-Geene, secretaris.
J.B. Uitterhoeve, penningmeester.
E.J. Gubbels-Heijnsdijk
Doelstelling: Het verlenen van hulp aan, door rampspoed getroffen, behoeftige kinderen in Sri Lanka.
Verslag activiteiten: Zie krantenartikelen,  nieuwsbrieven en foto’s
Beleidsdocumenten:
Beleidsplan 2021-2025
Financiële verslaglegging:
2023 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2023 en 2022 Overzicht uitgaven 2023
2022 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2022 en 2021 Overzicht uitgaven 2022
2021 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2021 en 2020
2020 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2020 en 2019
2019 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2019 en 2018
2018 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2018 en 2017
2017 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2017 en 2016
2016 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten 2016 en 2015
2015 Jaarverslag Jaarrekening  

2014 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten

2013 Jaarverslag Jaarrekening Staat van baten en lasten

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Klik hier om de privacyverklaring (PDF) te openen

Indien u de privacyverklaring niet kunt openen, dan kunt u hier klikken om geschikte software (PDF-lezen) te downloaden.

Contactgegevens

Secretariaat: Simon Vestdijklaan 27, 4481 DM  Kloetinge,  NEDERLAND, Telefoon: + 31 113 212290

Bestuursleden:

Voorzitter

Elsbeth Sanderse van den Berg
Elsbeth Sanderse – van den Berg
Telefoon: + 31 113 214816
voorzitter@
stichtingnetherlandssrilanka.nl

Secretaris

Tanja Uitterhoeve-Geene
Tanja Uitterhoeve – Geene
Telefoon: + 31 113 212290
secretaris@
stichtingnetherlandssrilanka.nl

Penningmeester

Jos Uitterhoeve
Jos Uitterhoeve
Telefoon: + 31 113 212290
penningmeester@
stichtingnetherlandssrilanka.nl

Bestuurslid

Eljo Gubbels-Heijnsdijk
Eljo Gubbels – Heijnsdijk
Even voorstellen:

Mijn naam is Eljo Gubbels, op 1 januari 2023 ben ik bestuurslid geworden van de Stichting. In de beginjaren is de situatie van de weeskinderen onder onze aandacht gebracht door Theo Schouwenaar en sindsdien volg ik alle activiteiten via de nieuwsbrief en de website. Toen Tanja mij vroeg om deel uit te maken van het bestuur was ik meteen enthousiast en heb ik, na haar uitleg over de doelstelling van de Stichting, het onderhouden van de weeshuizen en de ondersteuning van de kinderen en zuster Amatha, meteen ja gezegd. Naast mijn werk als administratief medewerker wil ik op deze manier ook graag bijdragen aan het goede werk wat de Stichting doet voor de weeskinderen in Sri Lanka.

Groetjes Eljo

Telefoon: + 31 6 42127071
bestuurslid@
stichtingnetherlandssrilanka.nl