Verslag werkbezoek januari 2013

Verslag van het werkbezoek dat de bestuursleden van de stichting  Netherlands Sri Lanka brachten aan de weeshuizen van 2-12 jan ’13.
Druk verkeer in Sri Lanka We hadden thuis een heel programma opgesteld en dat hebben we grotendeels kunnen afwerken. De reis ging via Dusseldorf, Abu Dhabi naar Colombo. Het valt niet mee om in Sri Lanka afspraken te maken en op tijd te zijn. Het verkeer is daar erg chaotisch, alles rijdt en loopt daar op een, vaak slechte weg, auto’s, vrachtwagens, tuktukjes, brommers, fietsers, wandelaars, koeien, en honden en dan nog dwars door alle dorpjes heen, waar ook nog een druk op straat gehandeld wordt.

Maar inmiddels hebben we een vaste taxi/toerdriver, die ons tijdens het gehele verblijf overal veilig heen rijdt en voor de overnachtingen zorgt. Voor alle duidelijkheid de vliegtickets en de verblijfkosten betalen we zelf, zodat we elke ontvangen euro aan onze projecten kunnen besteden. Waar onze weeshuizen staan, zijn geen hotels, dus we hebben altijd vervoer nodig. Onze twee weeshuizen liggen 75km uit elkaar en hier deden we deze keer bijna drie uur over.

<- klik op foto’s voor vergroting

Ons werk bestond uiteraard uit een bezoek aan en gesprekken met de leiding en de kinderen van onze twee weeshuizen. Het was fijn om hun weer te zien en te spreken en te constateren dat de kinderen het goed maken. Ook hebben we de gebouwen en de inrichting aan een inspectie onderworpen en opdracht gegeven de nodige reparaties en aanpassingen uit te laten voeren.  Bezoek weeshuizen
Tekeningen Prinses Beatrixschool Goes We hebben de tekeningen, die de kinderen van de Beatrixschool uit Goes voor de weeskinderen hadden gemaakt, uitgereikt. Ieder van ons had in zijn koffer een kledingpakket voor de kinderen meegenomen en hiermee waren ze erg blij.
Bezoek weeshuizen
Ook hebben we een bezoek gebracht aan de bank, een advocaat en de kinderbescherming om een aantal zaken ter plaatse te regelen. Verder bezochten we de kinderen op hun school en hebben met de onderwijzers gesproken, wat door de kinderen als zeer positief werd ervaren. Met de leiding van een al lang bestaand weeshuis in Sri Lanka hebben wij de ervaringen met het runnen van een weeshuis gedeeld.
Meisje na hartoperatie Aankoop speelwerktuigenAfgelopen jaar is een van onze weeskinderen aan haar hart geopereerd en wat waren we blij en ontroerd haar nu goed genezen terug te zien. De extra kosten die deze operatie met zich meebracht, hebben wij dankzij het ontvangen donateurs geld kunnen betalen. 

 

Wat erg leuk is om het in Nederland ingezamelde geld in Sri Lanka uit te geven aan nuttige en praktische zaken voor onze weeskinderen.

Aankopen tafel en stoelen etc Deze keer hebben we speelwerktuigen, tafel en stoelen, boekenkast, droogrekken en karren vol met levensmiddelen kunnen kopen. Hiermee steunen we ook nog eens de lokale bedrijven. En natuurlijk wordt alles contant afgerekend, dus je moest steeds pinnen.
Tijdens ons verblijf in een van de weeshuizen zijn we getuige geweest van een zogenaamde  “ armsgiving”. Een echtpaar, dat zelf in de familie iets te vieren hadden, brachten daarvoor uit dankbaarheid een grote hoeveelheid aan levensmiddelen naar het weeshuis. Naast dat dit natuurlijk heel erg fijn is om zoveel eten en drinken gratis te mogen ontvangen, betekent dit ook een acceptatie door de bewoners uit de omgeving van de weeskinderen. Armsgiving
Schoolbezoek Ook hebben we een locatie bezocht voor mogelijk een derde weeshuis te bouwen.
Olifant op de weg Leuk is om tot slot te melden dat we op straat een olifant tegenkwamen, die een grote bos takken in zijn slurf voor zijn baasje vervoert.

U zult begrijpen dat we met dit drukke programma niet aan het strand hebben gelegen. En hoewel het soms erg vermoeiend was om te reizen in de hitte, kijken we met veel voldoening terug op dit geslaagde werkbezoek.

Goes, 17 januari 2013.

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka
Ria Milhous, Elsbeth Sanderse, Dick Keizer en Theo Schouwenaar.