Verslag werkbezoek januari 2014

Verslag van het werkbezoek bestuursleden van de stichting 
Netherlands Sri Lanka aan de weeshuizen in januari 2014.
OPENING VAN HET “SISTER MARY IMMACULATE CHILD CARE AND DEVELOPMENT CENTER”.
Na een jaar van hard werken was het dan zo ver, het SMI Child Care and Development Center in Kelaniya in Sri Lanka werd op 11 januari 2014 officieel in gebruik genomen.

Theo Schouwenaar, Elsbeth Sanderse en Dick Keizer kwamen na een lange vlucht net op tijd aan om aan de ceremonie deel te nemen. We kregen door kinderen van het huis bloemenkransen
omgehangen en nadat Mgr. Gomes, emeritus aartsbisschop van Colombo de vlag van Sri Lanka had gehesen en het volkslied gespeeld was, mocht Theo de Nederlandse driekleur hijsen.
Vervolgens werd door Mr. Mohan Pieris, opperrechter van Sri Lanka, de plaquette onthuld. Daarna volgden diverse toespraken en Dick sprak namens onze stichting, deze speeches werden afgewisseld door zang, dansuitvoeringen en vioolspel door de kinderen. De hele regie van de ceremonie lag in handen van een drietal meisjes van het Child Center, die dit op een voortreffelijke wijze deden. Met het doorknippen van een rood, wit, blauw lint door Elsbeth was de opening een feit.

Klik op een foto voor vergroting

De genodigden en andere aanwezigen konden nu het nieuwe kindertehuis bewonderen. We werden door de kinderen rondgeleid, zij brachten ons naar hun slaapkamers, naar de keuken, de bibliotheek, de doucheruimten, de speelplaats enz. Ze zijn zo blij met hun nieuwe huis, hun eigen bed en hun eigen lade in een kast op de 4 persoonsslaapkamer. Blij en dankbaar kijken wij terug op deze mooie dag, nu er weer 50 kinderen een veilig onderdak, eten, drinken en kleding krijgen en onderwijs kunnen volgen.
Als dank kregen elk bestuurslid een ingelegde tegel met foto’s van de drie kindertehuizen 
en een persoonlijke foto met de kinderen met de tekst:
“we make a living by what we get, but we make a life by what we give”.

BANANEN

Tijdens dit werkbezoek werden ook de reeds bestaande weeshuizen in Pamunugama en Katupotha bezocht.
Hiervoor hebben wij weer de benodigde aanvullingen op de huisraad, inventaris en levensmiddelen gekocht. En in Katupotha konden wij nu proeven van de 2011 door ons zelf geplante bananen.
GESPREK VAN ELSBETH MET EEN WEESKIND
Bij de opening van ons 1e weeshuis in juni 2009 zag ik een meisje van 4 jaar, die erg teruggetrokken was. Ze reageerde nauwelijks als er iets tegen haar gezegd werd en speelde met niemand. Ze zat zomaar stilletjes tegen de muur. De aanwezige zuster vertelde mij dat zij bij de Tsunami haar beide ouders en haar zusje had verloren. Ze was door de politie bij zuster
Amatha gebracht. Elk jaar sprak ik haar en ze woont nu Kelanyia in het nieuwe kindertehuis. Tijdens ons gesprekje na de opening vertelde ze dat ze nog wist dat ze na de Tsunami helemaal niemand meer had en nu heeft ze zoveel meisjes om zich heen en wordt er door de zusters goed voor haar gezorgd en kan ze naar school en heeft ze met nog 3 meisjes nu een leuke kamer in dit mooie nieuwe kindertehuis. “Ik voel me hier als een prinses” zei ze lachend en speelde vrolijk verder.
“VAN KINDEREN VOOR KINDEREN”.
De kinderen van de Prinses Beatrixschool uit Goes nemen elke maandag geld mee voor de weeskinderen in Sri Lanka en afgelopen oktober hebben zij hiervoor ook een grote sponsorloop georganiseerd. Met de geldopbrengst kon juffrouw Tanja van deze school afgelopen kerstvakantie tijdens haar bezoek aan het nieuwe weeshuis aan zuster Amatha, een cheque van 575.000 Rupees overhandigen.
In overleg met haar hebben wij met dit geld voor het nieuwe weeshuis kasten voor de bibliotheek, 4 pc’s met computertafels, 2 bureaus met bureaustoelen, radio/cd speler en een echte nieuwe tuk-tuk gekocht. Met dit voor ons ludieke vervoersmiddel kunnen nu boodschappen gedaan en de kinderen vervoerd worden naar school, dokter en ziekenhuis. Hiermee werd ruimschoots voldaan aan de wens van de school, dat het geld besteed werd onder het motto:
“van de kinderen voor de kinderen”

TOEKOMST
Wij willen voorlopig geen nieuw weeshuis bouwen, maar ons concenteren op het kunnen blijven geven van een goede verzorging aan en een goede opleiding voor de weeskinderen in de drie kindertehuizen, door hen naar school te kunnen laten gaan, bijles te geven in Engels en computerervaring op te doen met behulp van de inmiddels 10 aangeschafte pc’s. Tevens gaan wij samen met de zusters een plan ontwikkelen over de invulling van de verdere levensloop van de weeskinderen, als zij het weeshuis gaan verlaten en zelfstandig verder door het leven gaan. In principe zullen zij op hun 18e uit het weeshuis vertrekken en zo zal de een dan gaan studeren en de ander een baan aan nemen of gaan trouwen. Wij willen de weeskinderen hierbij helpen door hen te adviseren met de keuze, maar hun ook financieel steunen door bij voorbeeld nu een spaarrekening op hun naam te openen en hier regelmatig geld op te storten. Zo blijven wij actief bezig met de hulp aan de weeskinderen in Sri Lanka.

U KUNT AL DONATEUR WORDEN VOOR € 5 PER MAAND.
“WIE EEN KIND REDT, REDT DE WERELD”
Daarom een vriendelijk verzoek wilt u ons blijven steunen.
Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar, omdat wij een ANBI aangemerkte stichting zijn. 
Wij kennen geen strijkstok en elke ontvangen euro komt op het bordje van onze weeskinderen terecht.
BEDANKJE ZUSTER AMATHA
Daags na de opening ontvingen wij onderstaand e-mail bericht van zuster Amatha:
“I want to thank you sincerely for your great dedication for the children, because yesterday after the opening the children who were at Kelaniya I saw they were so happy running around the building, laughing, playing and they told me that they feel at home.
So children smile is our smile, I shed joyful tears with the children, we could realize this thanks to your kindness and love”.